Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu I Ns 338/18

Sygn. akt: I Ns 338/18

ZARZĄDZENIE

Dnia 23 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący Asesor Sądu Rejonowego w Sanoku, I Wydział Cywilny w składzie: ASR Anna Sowa

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2019 r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy   z wniosku  Gminy Zarszyn

z udziałem uczestników: Romana Mileckiego, Małgorzaty Gawłowskiej, Marii Tutak, Beaty Grzyb, Anny Ziembickiej

 

o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Mileckim

 

z a r z ą d z a :

 

  1. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania:  Romana Mileckiego, Małgorzaty Gawłowskiej kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Sanoku asystenta sędziego Anny Kwiatkowskiej do zastępowania w sprawie, 
  2. skuteczność doręczenia kuratorowi pism procesowych uzależnić od upływu terminu jednego miesiąca od daty wywieszenia w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku,
  3. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu, Urzędzie Miasta w Sanoku i Urzędzie Gminy Zarszyn. 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu I Ns 338/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
ASR Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d