Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 26/18

2019-11-15

Sygn. akt III RC 26/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 28 października 2019r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym :

            Przewodniczący:           SSR Beata Owoc                                                      

            Protokolant:                  pracownik biurowy Eliza Lewczykowska

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2019r. w Sanoku na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z powództwa małoletnich Oliwii i Nikoli Owad działających przez matkę Justynę Kraska

przeciwko Adamowi Owad

o alimenty

p o s t a n a w i a :

  1. Ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Adama Owad kuratora procesowego w osobie r. pr. Pawła Poraszka celem reprezentowania w/w pozwanego
    w toczącym się postępowaniu
  2. Ogłosić niniejsze postanowienie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowegow Sanoku i na stronie internetowej oraz w lokalu Urzędu Miasta w Sanoku przez okres 1 miesiąca
  3. Uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia postanowienia.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 26/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
sędzia Beata Owoc
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-10-28
Publikacja w dniu:
2019-11-15
Opis zmiany:
b/d