Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 142/18

Sygn. akt III RC  142/18

Z a r z ą d z e n i e

Dnia 26 listopada 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący :         SSR Beata  Owoc

            Protokolant :   st. sekr. sądowy Renata Kurnik       

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa : Bogdana Karpa

przeciwko : Monice Karpa

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;

 

z a r z ą d z a :

 

  1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Moniki Karpa kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu –  Krystyny Kowalskiej, celem reprezentowania pozwaną  w toczącym się postępowaniu;
  2. ogłosić niniejsze zarządzenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Gminy  w Komańczy  w Sanoku oraz  na stronie internetowej  Sądu  przez okres 1-go miesiąca
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia zarządzenia.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 142/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Owoc
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d