Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 140/18

Sygn. akt III RC  140/18

Z a r z ą d z e n i e

Dnia 29 listopada 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący :  SSR Beata Sawińska  

         Protokolant :         st.sekr. Renata Kurnik

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa małoletnich Kingi i Konrada Bembenek dział. przez matkę  Katarzynę Bembenek

przeciwko Krzysztofowi Bembenek

o podwyższenie  alimentów;

 

z a r z ą d z a :

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Bembenek kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Beaty Bogaczewicz, celem reprezentowania pozwanego w toczącym się postępowaniu;
  2. ogłosić niniejsze zarządzenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Gminy w Raniżowie przez okres 1 miesiąca.
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia zarządzenia.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 140/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Sawińska
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d