Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 137/19

2019-11-26

Sygn. akt III RC 137/19

Zarządzenie

Sędzia Sądu Rejonowego Beata Sawińska w Sądzie Rejonowym w Sanoku,
w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa małoletniej Nadii Soleckiej - Taraszkiewicz, działającej przez matkę Angelikę Solecką

przeciwko Tomaszowi Taraszkiewiczowi

o alimenty

 

na podstawie art. 144 § 1 k.p.c.

 

z a r z ą d z a

  1. Ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tomasza Taraszkiewicza kuratora w osobie Izabeli Kaszyckiej - pracownika Sądu Rejonowego w Sanoku, a to celem reprezentowania jego interesów w toczącym się postępowaniu,
  2. Upoważnić kuratora do udziału w postępowaniu, składania pism i wniosków dowodowych oraz środków odwoławczych,
  3. Ogłosić niniejsze zarządzenie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i umieszczenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku przez okres 1 miesiąca oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miastko przez okres 1 miesiąca,
  4.  Uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia zarządzenia

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III RC 137/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
sędzia Beata Sawińska
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-11-25
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d