Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 328/18

Sygn. akt III Nsm  328/18

Z a r z ą d z e n i e

 Dnia 25 października 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący :    SSR Beata Sawińska

         Protokolant :          st.sekr. Renata Kurnik

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Moniki  Bienias

z udziałem  Roberta Szczypta

o pozbawienie władzy rodzicielskiej;

 

 z a r z ą d z a :

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Roberta Szczypta  kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Beaty Bogaczewicz, celem reprezentowania uczestnika w toczącym się postępowaniu;
  2. ogłosić niniejsze zarządzenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku, na stronie Internetowej Sądu i lokalu Urzędu  Gminy w Komańcza przez okres 1 miesiąca.
  3. uzależnić skuteczność doręczenia wniosku kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia zarządzenia.

 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 328/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Sawińska
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
b/d