Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 316/18

Sygn. akt III Nsm  316/18

Z a r z ą d z e n i e

Dnia 28 listopada 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w następującym składzie :

Przewodniczący :         SSR  Beata  Owoc

            Protokolant :   sekr. sądowy Krystyna Kowalska    

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku : Agnieszki Szajna i Adama Szajna

z udziałem : Natalii Wilusz  i Dawida Hańczuk

o:  pozbawienie władzy rodzicielskiej;

 

z a r z ą d z a :

 

  1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki  Natalii  Wilusz kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Renaty Kurnik, celem reprezentowania uczestniczki w toczącym się postępowaniu;
  2. ogłosić niniejsze zarządzenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Miasta w Sanoku przez okres 1 miesiąca.
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pozwu kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia zarządzenia.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 316/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Owoc
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-11-28
Publikacja w dniu:
2018-11-28
Opis zmiany:
b/d