Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 208/18

Sygn. akt III Nsm  208/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 19 października 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym :

            Przewodniczący:           SSR Beata Owoc

            Protokolant:                  stażysta Grzegorz Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018r. w Sanoku na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku Agnieszki Klojzy

z udziałem Mirwiasa Kamranzai

o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małol. dziećmi: Davidem Klojzy i Amelią Klojzy

 

p o s t a n a w i a :

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Mirwiasa Kamranzai kuratora procesowego w osobie pracownika tut. Sądu – Renaty Kurnik celem reprezentowania uczestnika w toczącym się postępowaniu;
  2. upoważnić kuratora do udziału w postępowaniu, składania pism i wniosków dowodowych oraz środków odwoławczych;
  3. ogłosić niniejsze postanowienie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Miasta w Sanoku oraz umieszczenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku przez okres 1 miesiąca;
  4. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia postanowienia.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 208/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Owoc
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
b/d