Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 121/18

Sygn. akt. III Nsm 121/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 3 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

        Przewodniczący:      SSR Beata Owoc

        Protokolant:            sekr. sądowy Krystyna Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia  2019 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku: Ewy  Godek

z udziałem : Pawła Krukar

o: ograniczenie  władzy rodzicielskiej

 

o ustanowienie kuratora dla uczestnika  Pawła  Krukar 

 

p o s t a n a w i a :

 

  1. u s t a n o w i ć   dla nieznanego z miejsca  pobytu uczestnika Pawła Krukar ostatnio zamieszkałego w  Sanoku ul. Żołnierzy  I Armii WP , kuratora procesowego w osobie pracownika tutejszego Sądu – Renaty Kurnik  - celem reprezentowania i ochrony praw uczestnika w toczącym się postępowaniu;
  2. o g ł o s i ć  na tablicy ogłoszeń przez okres 14-tu dni  w budynku sądowym Sądu Rejonowego w Sanoku  i Urzędzie Miasta w Sanoku – o ustanowieniu kuratora procesowego dla  nieznanego z miejsca życia i pobytu uczestnika.
  3. u p o w a ż n i ć  kuratora do składania pism  procesowych i wniosków dowodowych oraz środków odwoławczych;

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 121/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Owoc
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d