Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 73/19

2019-07-01

Sygn. akt I Ns 73/19

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 Dnia 27 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku, I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:     SSR Janusz Hatylak

         Protokolant:           sekretarz sądowy  Magdalena Łuszcz  

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku

         Agaty Stadnyk

z udziałem uczestnika

         Zbigniewa Stadnyka

 

o podział majątku wspólnego

 

 

p o s t a n a w i a

 

 

I.   u s t a n o w i ć   kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Zbigniewa Stadnyk w osobie adwokata Artura Wołczańskiego  – Kancelaria Adwokacka  w Sanoku - celem reprezentowania interesów uczestnika w niniejszym postępowaniu sądowym.

II. o g ł o s i ć  publicznie przez okres jednego miesiąca w budynku sądowym Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Gminy Tyrawa Wołoska –  o ustanowieniu kuratora procesowego dla  nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania. 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 73/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-06-27
Publikacja w dniu:
2019-07-01
Opis zmiany:
b/d