Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 690/17

2019-04-25

Sygn. akt I Ns 690/17

Zarządzenie

Sędzia Sądu Rejonowego Roland Pudło w Sądzie Rejonowym w Sanoku,
w I Wydziale Cywilnym

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku GETIN Noble Bank S.A. w Warszawie

z udziałem:

  Doroty Wołczańskiej

  Marii Szybki

  Ryszarda Nycza

  Danuty Wenty

  Józefa Nycza

  Mariusza Nycza

o stwierdzenie nabycia spadku po Praksedzie Nycz

 

na podstawie art. 144 § 1 k.p.c.

 

z a r z ą d z a

 

  1. Ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu Danuty Wenty kuratora w osobie Katarzyny Bukład - pracownika Sądu Rejonowego w Sanoku, a to celem reprezentowania jej interesów w toczącym się postępowaniu,
  2. Upoważnić kuratora do udziału w postępowaniu, składania pism i wniosków dowodowych oraz środków odwoławczych,
  3.   Ogłosić niniejsze zarządzenie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i umieszczenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku przez okres 1 miesiąca oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zarszynie przez okres 1 miesiąca,
  4.  Uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia zarządzenia,

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 690/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Roland Pudło
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
b/d