Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 634/18

Sygn. akt I Ns 634/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 17 grudnia 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krystyna Twardak-Terlecka

         Protokolant:          sekretarz sądowy Ewa Maliwiecka  

po rozpoznaniu w dniu  17 grudnia 2018r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Urzędu Miasta w Sanoku

z udziałem Katarzyny Kielek

 

o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnej Katarzyny Kielek

 

p o s t a n a w i a

 

wyznaczyć dla nieznanej z miejsca pobytu Katarzyny Kielek zameldowanej w Sanoku przy ul. Armii Krajowej 16/12 – przedstawiciela w osobie Elżbiety Futyma – a to celem reprezentowania interesów w/wym. w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego.

 

Uzasadnienie

 

Burmistrz Miasta Sanoka we wniosku z dnia 05.12.2018r. domagał się wyznaczenia przedstawiciela dla nieobecnej Katarzyny Kielek, ponieważ istnieje konieczność zastąpienia w/wym. w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego.

         Na przedstawiciela zaproponowano panią Elżbietę Futyma, która w pisemnym oświadczeniu z dnia 05.12.2018r. wyraziła zgodę na pełnienie tych obowiązków.

        Dlatego też, uznając wniosek za uzasadniony, należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 34 § 1 kpa.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 634/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-27
Opis zmiany:
b/d