Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 576/17

Sygn. akt I Ns 576/17

 P O S T A N O W I E N I E

Dnia 14 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:     SSR Janusz Hatylak

         Protokolant:           sekretarz sądowy  Magdalena Łuszcz

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018r. w  Sanoku

na rozprawie

sprawy   z wniosku

         Barbary Prokop

Katarzyny Srogi

z udziałem

Joanny Boroń zam. 36-200 Brzozów  Przysietnica 663,

Marty Buszewskiej zam. 38-500 Sanok  ul. Langiewicza 11,

Tomasza Buszewskiego

Roberta Srogi zam. 38-500 Sanok  Trepcza, ul. Glinice 17,

Krystyny Srogi,

Agaty Kafary zam. 45-351 Opole  ul. Skromna 3/3,

Iwony Szczudlik zam. 38-500 Sanok  ul. Cmentarna 1,

Andrzeja Srogi zam. 38-500 Sanok  Trepcza, ul. Środkowa 18,

Teresy Żyłki zam. 38-500 Sanok  Trepcza, ul. Środkowa 18,

 

o zasiedzenie

p o s t a n a w i a

u s t a n o w i ć  dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Tomasza Buszewskiego  kuratora procesowego w osobie pracownika tut. sądu Anny Latusek.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 576/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-03-14
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
b/d