Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 414/18

Sygn. akt I Ns 414/18

 P O S T A N O W I E N I E

Dnia 26 listopada 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krystyna Twardak-Terlecka

         Protokolant:          sekretarz sądowy Ewa Maliwiecka  

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2018r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

z udziałem Marii Kozak i Pawła Kozak

o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Kozaku

 

p o s t a n a w i a

 

  1. wezwaćdo udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania:

    - Agnieszkę Stojowską

    - małol. Filipa Kozaka

  2. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu Agnieszki Stojowskiej kuratora w osobie Katarzyny Bukład celem reprezentowania interesów w/wym. w toczącym się postępowaniu

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 414/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-11-26
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d