Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 364/18

Sygn. akt I Ns 364/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 18 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krystyna Twardak-Terlecka

         Protokolant:          sekretarz sądowy Ewa Maliwiecka  

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Renaty Lenio i Janusza Lenio

z udziałem Kazimiery Sójka, Kazimierza Sójka, Barbary Sójka i Janiny Sójka

 

o zasiedzenie

 

p o s t a n a w i a

ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników postępowania Kazimiery Sójka, Kazimierza Sójka, Barbary Sójka i Jerzego Sójka kuratora w osobie - Katarzyny Bukład - a to celem reprezentowania interesów wyżej wymienionych w toczącym się postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 364/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
b/d