Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 316/18

Sygn. akt I Ns 316/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 31 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:     SSR Janusz Hatylak

         Protokolant:          sekretarz sądowy  Magdalena Łuszcz

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018r. w  Sanoku

na rozprawie

sprawy   z wniosku

         Teresy Góreckiej

z udziałem

         Barbary Przystasz

Marii Gut

Danieli Hajduk

Karoliny Hoinkis

o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Zamorskiej oraz o zgodny dział spadku

 

p o s t a n a w i a

na zasadzie przepisu art. 144 § 1 w zw. z art. 13 § 2 kpc. u s t a n o w i ć dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Danieli Hajduk kuratora  w  osobie  pracownika Sądu  Rejonowego  w  Sanoku  Małgorzaty  Burnat.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 316/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-31
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d