Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 312/18

Sygn. akt: I Ns 312/18

ZARZĄDZENIE

Dnia 25 października 2018r.

Przewodniczący Sądu Rejonowego w Sanoku, Wydział I Cywilny w składzie: SSR Katarzyna Kędzior

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku Getin Noble Banku S.A. w Warszawie

z udziałem uczestników Andrzeja Samborskiego, Dariusza Bobek i Elżbietę Bobek

o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Wierdak

 

z a r z ą d z a :

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Andrzeja Samborskiego kuratora procesowego w osobie asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sanoku Anny Kwiatkowskiej do zastępowania w sprawie, 
  2. skuteczność doręczenia kuratorowi pism procesowych uzależnić od upływu terminu jednego miesiąca od daty wywieszenia w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku,
  3. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu oraz Urzędzie Miasta Sanoka

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 312/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Katarzyna Kędzior
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d