Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 302/19

2019-10-31

Sygn. akt I Ns 302/19

Postanowienie

Dnia 17 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący :       Asesor sądowy Anna Sowa

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2019 r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie

przy uczestnictwie nieznanych wierzycieli - następców prawnych Kazimiery Kapałowskiej

o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

w przedmiocie ustanowienia kuratora 

z urzędu

 

postanawia

 

  1. zmienić postanowienie z dnia 4 października 2019 r. o ustanowieniu kuratora dla nieznanych wierzycieli - następców prawnych Kazimiery Kapałowskiej, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego kuratora r.pr. Agnieszki Czerneckiej ustanowić dla nieznanych wierzycieli - następców prawnych Kazimiery Kapałowskiej kuratora w osobie r.pr. Daniela Sawczyszyn,
  2. publicznie ogłosić o ustanowieniu kuratora dla nieznanych wierzycieli - następców prawnych Kazimiery Kapałowskiej przez wywieszenie odpisu niniejszego postanowienia w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku oraz lokalu siedziby Urzędu Miasta w Sanoku i Urzędu Gminy w Sanoku,
  3. skuteczność doręczenia odpisu wniosku do rąk kuratora uzależnić od upływu 30 - tu dni od dnia publikacji postanowienia.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 302/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
asesor sądowy Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-10-17
Publikacja w dniu:
2019-10-31
Opis zmiany:
b/d