Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 197/19

2019-05-09

Sygn. akt I Ns 197/19

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 29 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Roland Pudło

         Protokolant:          st. sekr. Joanna Król 

po rozpoznaniu w dniu  29 kwietnia 2019r.  w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy   z wniosku

          Urzędu Miasta w Sanoku

z udziałem uczestnika     

Adriana Zubla

 

o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnego Adriana Zubla


p o s t a n a w i a


wyznaczyć dla nieobecnego Adriana Zubla  zameldowanego w Sanoku przy ulicy ul. Poprzecznej 3/40 - przedstawiciela w osobie Doroty Mateja  – a to celem reprezentowania interesów w/w osoby w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego.

 

Uzasadnienie

 

Burmistrz Miasta Sanoka we wniosku z dnia 10.04.2019r. domagał się wyznaczenia przedstawiciela  dla nieobecnego Adriana Zubla, ponieważ istnieje konieczność zastąpienia go w postępowaniu administracyjnym w sprawie o wymeldowanie w/w z pobytu stałego.

        Na przedstawiciela zaproponowano Panią Dorotę Mateja, która w  pisemnym oświadczeniu z dnia 10.04.2019r. wyraziła zgodę na pełnienie tych obowiązków.

       Dlatego też, uznając wniosek za uzasadniony, należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 34 § 1 kpa.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Ns 197/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Roland Pudło
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-04-29
Publikacja w dniu:
2019-05-09
Opis zmiany:
b/d