Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Co 661/18

Sygn. akt: I Co 661/18

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 27 listopada 2018 r.

Przewodniczący w Sądzie Rejonowym w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w osobie: ASR Anna Sowa

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r.  w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza

z udziałem Tomasza Niemczynowicza

o nakazanie sprzedaży i zniszczenia ruchomości zajętych podczas egzekucji

z urzędu

w przedmiocie ustanowienia kuratora

 

zarządza:

  1. ustanowić na podstawie art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. dla uczestnika postępowania Tomasza Niemczynowicza, którego miejsce pobytu jest nieznane kuratora w osobie adw. Wioletty Jarosz-Cecuły celem reprezentowania nieobecnego uczestnika w toczącym się postępowaniu o nakazanie sprzedaży i zniszczenia ruchomości zajętych podczas egzekucji,
  2. skuteczność doręczenia kuratorowi pism procesowych uzależnić od upływu terminu jednego miesiąca od daty wywieszenia w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku,
  3. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku tut. Sądu oraz Urzędzie Gminy w Komańczy.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I Co 661/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
ASR Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d