Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 997/18

Sygn. akt I C 997/18 upr.

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 28 grudnia 2018r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący: SSR Krystyna Twardak-Terlecka

         Protokolant:                  sekretarz sądowy Ewa Maliwiecka  

po rozpoznaniu w dniu  28 grudnia 2018r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy  z powództwa  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sanoku

przeciwko Jowicie Girzeckiej

 

o zapłatę

p o s t a n a w i a

ustanowić kuratora w osobie Małgorzaty Burnat celem reprezentowania interesów nieznanej z miejsca pobytu Jowity Girzeckiej w toczącym się postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 997/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d