Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 800/17

Sygn. akt I C 800/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 5 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:     SSR Janusz Hatylak

         Protokolant:          sekretarz sądowy Magdalena Łuszcz   

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy   z powództwa

          GETIN Noble Banku S.A. w Warszawie

przeciwko pozwanej

         Annie Zadylak

 

o zapłatę  kwoty 13162,31 zł

 

p o s t a n a w i a

 

  1. u s t a n o w i ć   kuratora procesowego dla nieznanej z miejsca życia i pobytu pozwanej Anny Zadylak w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Sanoku Małgorzaty Burnat - celem potrzeby podjęcia obrony praw pozwanej w toczącym się postępowaniu.
  2. o g ł o s i ć  publicznie przez okres jednego miesiąca w budynku sądowym Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Miasta w Sanoku – o ustanowieniu kuratora procesowego dla nieznanej z miejsca życia i pobytu pozwanej.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 800/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d