Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 621/19

2019-09-10

Sygn. akt I C 621/19 upr.

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 5 września 2019r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krystyna Twardak-Terlecka

         Protokolant:          sekretarz sądowy Ewa Maliwiecka  

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy powództwa Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie

przeciwko Henryce Milczanowskiej

o zapłatę

p o s t a n a w i a

ustanowić kuratora - w osobie Małgorzaty Burnat – dla nieznanej z miejsca pobytu Henryki Milczanowskiej, a to celem reprezentowania interesów wyżej wymienionej w toczącym się postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 621/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
sędzia Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-09-05
Publikacja w dniu:
2019-09-10
Opis zmiany:
b/d