Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 456/17

Sygn. akt I C 456/17 upr.

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 13 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krystyna Twardak-Terlecka

         Protokolant:          sekretarz sądowy Ewa Rychlicka  

po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polski S.A z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Katarzynie Nalepka (pop. Petryłka)

o zapłatę

p o s t a n a w i a

I     podjąć postępowanie w sprawie

II   ustanowić Małgorzatę Burnat kuratorem dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Katarzyny Nalepka (poprzednie nazwisko Petryłka) celem reprezentowania jej interesów w toczącym się postępowaniu

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 456/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d