Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 436/17

Sygn. akt I C 436/17

P O S T A N O W I E N I E

 Dnia 27 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krystyna Twardak-Terlecka

         Protokolant:          sekretarz sądowy Ewa Rychlicka 

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polski S.A z siedzibą we Wrocławiu

przeciwko Tomaszowi Kessel

o zapłatę

 

p o s t a n a w i a

 

ustanowić kuratora  dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tomasza Kessel – w osobie Bartłomieja Gacka - celem reprezentowania jego interesów w toczącym się postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 436/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-03-27
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d