Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 282/19

2019-07-16

Sygn. akt I C 282/19

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 11 lipca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:     SSR Janusz Hatylak

         Protokolant:           sekretarz sądowy Magdalena Łuszcz 

po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2019  r. w  Sanoku

na  posiedzeniu niejawnym

sprawy   z powództwa

          Spółdzielni Mieszkaniowej  "Autosan" w Sanoku

przeciwko pozwanemu

         Łukaszowi Oklejewicz


o eksmisję

p o s t a n a w i a

  1. u s t a n o w i ć   kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca życia i pobytu pozwanego Łukasza Oklejewicza w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Sanoku Bartłomieja Gacek - celem potrzeby podjęcia obrony praw pozwanego w toczącym się postępowaniu.
  2. o g ł o s i ć  publicznie przez okres jednego miesiąca w budynku sądowym Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Miasta w Sanoku – o ustanowieniu kuratora procesowego dla nieznanego z miejsca życia i pobytu pozwanego.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 282/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d