Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 166/18

Sygn. akt I C 166/18 upr.

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 5 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:     SSR Janusz Hatylak

         Protokolant:           sekretarz sądowy   Magdalena Łuszcz

po rozpoznaniu w dniu  5 lutego 2019r. w  Sanoku

na  posiedzeniu niejawnym

sprawy   z powództwa

          KGPN Sp. z o.o. w Warszawie

przeciwko pozwanej

         Zuzannie Sala - Kwaśniewskiej

o zapłatę kwoty 1640,98 zł

p o s t a n a w i a

  1. u s t a n o w i ć   kuratora procesowego dla nieznanej z miejsca życia i pobytu pozwanej Zuzanny Sala - Kwaśniewskiej w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Sanoku Małgorzaty Burnat - celem potrzeby podjęcia obrony praw pozwanej w toczącym się postępowaniu.
  2. o g ł o s i ć  publicznie przez okres jednego miesiąca w budynku sądowym Sądu Rejonowego w Sanoku i lokalu Urzędu Miasta w Sanoku – o ustanowieniu kuratora procesowego dla nieznanej z miejsca życia i pobytu pozwanej.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 166/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-02-05
Publikacja w dniu:
2019-02-05
Opis zmiany:
b/d