Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 117/18

Sygn. akt I C 117/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 29 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:     SSR Janusz Hatylak

         Protokolant:           sekretarz sądowy  Magdalena Łuszcz  

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy   z powództwa

          Gminy Miasta Sanoka

przeciwko pozwanym

         Zofii Janowskiej

Marcinowi Janowskiemu

Tomaszowi  Janowskiemu

 

o eksmisję z lokalu mieszkalnego

 

p o s t a n a w i a

 

- na zasadzie art. 195 § 1 i 2 kpc  w e z w a ć  do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Pawła Janowskiego

oraz  d o r ę c z y ć   mu odpis pozwu

 

- u s t a n o w i ć   dla pozwanego Pawła Janowskiego – nieznanego z miejsca pobytu kuratora procesowego w osobie jego matki Zofii Janowskiej zam. Sanok
ul. Okulickiego 26 A/8

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 117/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-03-29
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
b/d