Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 1136/18

2019-11-14

Sygn. akt I C 1136/19

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 13 listopada 2019r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krystyna Twardak-Terlecka

         Protokolant:          sekretarz sądowy Ewa Maliwiecka  

po rozpoznaniu w dniu  13 listopada 2019r r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ryszarda Szumilas

przeciwko Lidii Jachnickiej - Marjańskiej

o zapłatę

 

p o s t a n a w i a

 

ustanowić Annę Kwiatkowską kuratorem dla nieznanej z miejsca pobytu Lidii Jachnickiej – Marjańskiej – celem reprezentowania jej interesów w toczącym się postępowaniu o zapłatę.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu I C 1136/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
sędzia Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-14
Opis zmiany:
b/d