Ustanowienie kuratora spadku I Ns 15/05

Sygn. akt I Ns 15/05

  P O S T A N O W I E N I E

 Dnia 6 grudnia 2018 r.

 

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Krzysztof Dziewulski

         Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Obłój      

po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2018r.  w  Sanoku

na posiedzeniu  

sprawy   z wniosku

          Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

z udziałem

         Alicji Górniak

o ustanowienie kuratora spadku po Stefanii Podwapińskiej,

 

p o s t a n a w i a

 

         ustanowić  Alicję Górniak  kuratorem spadku po Stefanii Podwapińskiej zmarłej 16 sierpnia 1967r. w Zagórzu, ostatnio zamieszkałej w Zagórzu.

 

 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie kuratora spadku I Ns 15/05

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krzysztof Dziewulski
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d