Ustanowienie kuratora dla dłużnika I Co 117/18

Sygn. akt:  I Co 117/18

Postanowienie

 Dnia 6 kwietnia 2018r. 

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący :         SSR  Katarzyna Kędzior

po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018r. w Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Gminy Miasta Sanoka   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Marka Domańskiego w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Sanoka

 

postanawia

 

  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Marka Domańskiego ostatnio zamieszkałego 38-503 Mrzygłód, Dobra 23, kuratora w osobie asystenta sędziego Anny Kwiatkowskiej, celem reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym toczącym się przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzeną Radziuk w sprawie Kmp 8/07 z wniosku wierzyciela Gminy Miasta Sanoka,   
  2. publicznie ogłosić o ustanowieniu kuratora procesowego dla dłużnika Marka Domańskiego przez wywieszenie odpisu niniejszego postanowienia w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku oraz lokalu siedziby Gminy Sanok.  

Rejestr zmian dla: Ustanowienie kuratora dla dłużnika I Co 117/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Katarzyna Kędzior
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d