Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Sanoku
ul. Kościuszki 5
38-500 Sanok

tel. 13 4656707
email: bip@sanok.sr.gov.pl

Redaktor:
Piotr Kołodziejczyk

Administrator:
Agata Kopiec

Redakcja BIP nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w danej sprawie, opartą na informacjach lub materiałach przedstawionych przez Interesanta. Celem porady prawnej jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia przez Interesanta przed Sądem w przedmiocie, którego sprawa dotyczy lub polega na sporządzeniu w sprawie projektu pisma procesowego.