Podstawa prawna

Podstawa prawna funkcjonowania Sądu Rejonowego w Sanoku

Sąd Rejonowy w Sanoku jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483). 

Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne :

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. (jt Dz. U. z 2016, poz.2062 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 2316),
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1407),
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. z 2003r., Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna