Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza I Ns 144/18

Sygn. akt: I Ns 144/18  

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Sanoku (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 16 marca 2018 r. został złożony przez: Stanisława Galanta, Zofię Galant, Annę Prajsnar, Urszulę Zygar, Dorotę Majcher wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jana Galanta, zmarłego w dniu 19 października 2016 r. w Sanoku, numer PESEL: 26062308393, ostatni adres zamieszkania: Strachocina 70, 38-500 Sanok.

 


Pouczenie:

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza I Ns 144/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
ASR Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-27
Opis zmiany:
b/d