Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o uwłaszczenie I Ns 131/18

W Sądzie Rejonowym w Sanoku toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 131/18 z wniosku Andrzeja Daniela Jaroszczaka o stwierdzenie, że z mocy prawa przez uwłaszczenie Adam Jaroszczak s. Jana i Marii, zm. w dniu 19.12.2009 r. nabył z dniem 04.11.1971 r. własność działki gruntowej położonej w Zagórzu, obręb ewidencyjny Zagórz, o numerze ewidencyjnym 1776 o powierzchni 0,1596 ha odpowiadającej parcelom o numerze 702 i 703 o powierzchni według stanu na dzień 26.10.1971 r. 0,1503 ha wpisanym do LWH 747 gm. kat. Zagórz. Sąd wzywa Katarzynę Sobko - bądź jej następców  prawnych,  jak  również wszystkie zainteresowane  osoby, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia zgłosili się do postępowania w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie o ile zostanie  udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o uwłaszczenie I Ns 131/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
ASR Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
b/d