Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia I Ns 395/18

Sygn. akt. I Ns 395/18

O g ł o s z e n i e

W Sądzie Rejonowym w Sanoku I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 395/18, toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku, składającej się z działek o numerach :

1167/1 o pow. 0,0608 ha, 1167/2 o pow. 0,2761 ha, 1167/3 o pow. 0,0573 ha objętej rejestrem gruntów nr jednostki rejestrowej : G971, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1S/00040805/5, gdzie jako właściciel widnieje Anna Babiniec c. Marcina i Józefy.

Posiadaczem opisanej nieruchomości był Jan Strzałka s. Franciszka i Rozalii, a obecnie jest jego syn Stanisław Józef Strzałka s. Jana i Bronisławy.

          W z y w a  się wszystkich zainteresowanych , a w szczególności Annę Babiniec c. Marcina i Józefy ewentualnie spadkobierców po niej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia , zgłosili się do Sądu Rejonowego w Sanoku i wykazali swoje prawo własności , gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia I Ns 395/18

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Elżbieta Domańska
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-11-15
Publikacja w dniu:
2018-11-15
Opis zmiany:
b/d