Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku I Ns 47/19

2019-07-18

Sygn. akt  I Ns 47/19

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Sanoku zostało wszczęte postępowanie z wniosku Aleksandry Bojkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po jej mężu Michale Bojkowskim s. Jana i Marii zmarłym w dniu 1.07.2007r. w Sanoku, gdzie ostatnio zamieszkiwał. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu spadkowym – syn. akt I Ns 47/19.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku I Ns 47/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Janusz Hatylak
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-07-18
Publikacja w dniu:
2019-07-18
Opis zmiany:
b/d