Ogłoszenie dot. zezwolenia na złożenie świadczenia do depozytu sądowego I Ns 300/19

2019-12-02

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny sygn. akt: I Ns 300/19 zezwolił wnioskodawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego: tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Sanockiego znak: GN-III.6821.4.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. za szkody w składnikach majątkowych i obniżenie wartości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 306 o powierzchni 1,2445 ha, położonej w Strachocinie, gmina Sanok, objętej KW nr KS1S/00068452/7, wskutek ograniczenia sposobu korzystania z niej na mocy ostatecznej decyzji Starosty Sanockiego znak: GN-III.6821.3.1.1c.2012 z dnia 31 lipca 2012 r. wydanej w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia 8,4 MPa, średnicy DN700 relacji Hermanowice – Strachocina –  na rzecz następców prawnych Kazimierza Galanta, s. Andrzeja i Magdaleny, będącego współwłaścicielem w 1/3  części przedmiotowej nieruchomości, który to depozyt może zostać wypłacony uczestnikom tj. osobie/osobom, będącym następcami prawnymi Kazimierza Galanta pod warunkiem potwierdzenia swojej tożsamości oraz wykazania faktu następstwa prawnego - na ich wniosek.

        Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia - pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. zezwolenia na złożenie świadczenia do depozytu sądowego I Ns 300/19

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
asesor sądowy Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2019-11-18
Publikacja w dniu:
2019-12-02
Opis zmiany:
b/d