Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku można skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail informatyk@sanok.sr.gov.pl.

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.