Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych
wpłaty za wpisy sądowe, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
NBP O/O RZESZÓW 44 1010 1528 0033 5922 3100 0000
W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy)
- Imię i Nazwisko
- Adres
- Sygnaturę sprawy
- Numer karty dłużnika

Konto sum na zlecenie
przelew: zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza, wpisy do Rejestru Spadkowego w wysokości 5,00 zł
BGK O/RZESZÓW 54 1130 1105 0005 2162 3320 0002
wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A.należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta 39 1240 6957 0111 0000 0000 0422
W tytule przelewu należy umieścić nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.


Konto sum depozytowych
przelew: na poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje, gwarancje, wadia, sumy depozytowe
BGK O/RZESZÓW

Waluta

Numer rachunku

PLN

72 1130 1017 0021 1000 8590 0004

USD

45 1130 1017 0021 1000 8590 0005

EUR

29 1130 1017 0021 1000 8590 0002

CHF

56 1130 1017 0021 1000 8590 0001

GBP

02 1130 1017 0021 1000 8590 0003

wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A. należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta jak w tabeli powyżej

Proszę podać dane:
- Imię i Nazwisko
- PESEL
- Adres zamieszkania
– celem utworzenia mikrolokaty (oprocentowany rachunek)


Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
przelew: nawiązek i świadczeń
BGK O/RZESZÓW 81 1130 1105 0005 2162 3320 0001
wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A. należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta 66 1240 6957 0111 0000 0000 0421
W tytule przelewu należy umieścić nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-11-15
Publikacja w dniu:
2017-11-15
Opis zmiany:
uzupełnienie informacji
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d