Informacje dla osób niepełnosprawnych

Budynek Sądu Rejonowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 jest obiektem przystosowanym do poruszania się osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich), posiada podjazd i windę ułatwiające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

Interesanci niepełnosprawni o ograniczonej sprawności ruchowej, w wypadku konieczności zaparkowania bezpośrednio przed wejściem do Sądu, proszeni są o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie Punktu Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 13 4656787 o planowanym czasie przybycia i pobytu w Sądzie Rejonowym w Sanoku - w celu ewentualnego zapewnienia (w miarę możliwości) miejsca do parkowania przed budynkiem Sądu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy schodach.

Sale rozpraw Sądu Rejonowego w Sanoku również są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych:
• sale rozpraw nr 3,4 – poziom parteru;
• sale rozpraw nr 103,104,105,106,107,108,109 - poziom I piętra, po wejściu do sądu można skorzystać z windy.

Pracownik ochrony przeprowadza standardowe przeszukanie osoby wprowadzanej zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa i Porządku Obowiązującego Dla Obiektu Sądu Rejonowego w Sanoku, ul. Kościuszki 5 (Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sanoku nr 6/16).

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Informacja dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Sąd Rejonowy w Sanoku udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z  Sądem.

Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Kontakt jest możliwy poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: boi@sanok.sr.gov.pl
2. przesyłanie faksów pod nr 13 4656722

Sąd Rejonowy w Sanoku  zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228).

Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia , który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
b/d