Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W ramach "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 podajemy poniżej zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.

 

  1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (Plik pdf, 142.31 KB)
  2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej (Plik pdf, 191.05 KB)
  3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie (Plik pdf, 296.89 KB)
  4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Plik pdf, 167 KB)
  5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie (Plik pdf, 235.24 KB)
  6. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa (Plik xls, 74.5 KB)
  7. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe (Plik xls, 74.5 KB)

Bazy sporządzone przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
b/d