Biuro Obsługi Interesantów

Telefon:

 • 13 4656787

Fax:

 • 13 4656722

Godziny pracy:

 • poniedziałek w godzinach 8:00-18:00
 • wtorek - piątek w godzinach 8:00-15:00

 

Poczta elektroniczna


boi@sanok.sr.gov.pl - adres do Biura Obsługi Interesantów

Pracownicy sądu mogą: Pracownicy sądu nie mogą:
 • Informować o właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Sanoku
 • Udzielić informacji o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sanoku
 • Udzielić podstawowych informacji dot. wszczęcia postępowania (procedury według norm kodeksowych)
 • Wskazać jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
 • Udzielić informacji dot. sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
 • Udzielić informacji dot. sposobu ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu
 • Informować o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy uiścić należność
 • informować o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia
 • Informować o toku postępowania w sprawie na podstawie systemu SAWA, tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozprawy, datę wydania orzeczenia, dalsze podejmowane w sprawie czynności (dla stron i ich pełnomocników)
 • Wskazać adresy siedziby innych sądów, organów i urzędów centralnych
 • Wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne
 • Udzielać porad prawnych
 • Doradzać, co jest najlepszym sposobem na rozwiązanie danego problemu
 • Udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy
 • Dyktować i sporządzać projektu pisma procesowego
 • Przekazywać danych osobowych stron postępowania
 • Wskazywać i polecać konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych
 • Rozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w Twoim przypadku
 • Umożliwiać kontaktu z sędzią prowadzącym Twoją sprawę poza salą sądową
 • Wyjaśniać treści orzeczenia sądowego
 • Interpretować pism sądowych
 • Ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy

Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism w typowych sprawach sądowych i wydaje zamówione dokumenty.

Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem Biura Podawczego.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) w Sądzie Rejonowym w Sanoku  w miejsce dotychczasowego Punktu Obsługi Interesanta zostało utworzone zarządzeniem nr 10/17 Prezesa Sądu z dnia 04 kwietnia 2017r.  

Funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów uregulowane jest w dokumentach:

 • Zarządzenie nr 10/17 Prezesa Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 4 kwietnia 2017r.
 • Regulamin Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sanoku

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d