Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 216/17

Sygn. akt III Nsm 216/17

Zarządzenie

Sędzia Sądu Rejonowego Beata Sawińska w Sądzie Rejonowym w Sanoku,
w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Malwiny Cecuły
z udziałem Radosława Mileszko
o pozbawienie Radosława Mileszko władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletniego Marcela Aleksandra Mileszko

na podstawie art. 144 § 1 k.p.c.

z a r z ą d z a

I. Ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Radosława Mileszko kuratora w osobie Izabeli Kaszyckiej - pracownika Sądu Rejonowego w Sanoku, a to celem reprezentowania interesów uczestnika w toczącym się postępowaniu,
II. Upoważnić kuratora do udziału w postępowaniu, składania pism i wniosków dowodowych oraz środków odwoławczych.
III. Ogłosić niniejsze zarządzenie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku i umieszczenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sanoku przez okres 1 miesiąca oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinku przez okres 1 miesiąca,
IV. Uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi od upływu 1 miesiąca od chwili ogłoszenia zarządzenia.

 

Rejestr zmian dla: Ustanowienie przedstawiciela dla nieobecnego i nieznanego z miejsca pobytu III Nsm 216/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Beata Sawińska
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-10-10
Publikacja w dniu:
2017-10-10
Opis zmiany:
b/d