Ustanowienie kuratora dla dłużnika I Co 742/17

Sygn. akt I Co 742/17

 P O S T A N O W I E N I E

 Dnia 14 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Sanoku  I Wydział Cywilny 

w składzie:

         Przewodniczący:   SSR Roland Pudło

         Protokolant:          st.  sekr.  Joanna Król

po rozpoznaniu w dniu 14 marca  2018r. w  Sanoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy   z wniosku wierzyciela

          Justyny Tokarskiej

z udziałem :

 małoletnich wierzycieli: Olgi Krystyny Niemczynowicz i Jakuba Tomasza Niemczynowicza

dłużnika:

         Tomasza Niemczynowicza – nieznanego  z miejsca pobytu

 

o ustanowienie kuratora dla dłużnika Tomasza Niemczynowicza

 

p o s t a n a w i a

 

 - na   mocy  art. 143 kpc i art.  802  kpc  ustanowić    dla nieznanego  z      miejsca pobytu dłużnika Tomasza Niemczynowicza  kuratora w  osobie adw. Rafała Światły – Kancelaria Adwokacka Adwokat Rafał Światły,  57-300 Kłodzko  ul. Okrzei 17– celem   reprezentowania  tego dłużnika  w  toczącym  się  postępowaniu  egzekucyjnym  prowadzonym  przez   Komornika   Sądowego   przy  Sądzie   Rejonowym  w  Sanoku  Marzenę Radziuk do  sygn. akt Kmp. 64/14.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie kuratora dla dłużnika I Co 742/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Roland Pudło
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-03-14
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d