Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia I Ns 582/17

Sygn. akt I Ns 582/17

OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Sanoku toczy się pod sygn. akt I Ns 582/17 postępowanie z wniosku Marii Śnieżek i Jana Śnieżka o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności udziału w ¼ części w nieruchomości położonej w Tarnawie Dolnej, objętych księgami wieczystymi KS1S/00042827/9; KS1S/00079186/1 i KS1S/00077870/9  w miejsce Anieli Krzywonos. 
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności spadkobierców Anieli Krzywonos, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały własność, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.


Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia I Ns 582/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
SSR Krystyna Twardak-Terlecka
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-10-10
Publikacja w dniu:
2017-10-10
Opis zmiany:
b/d