Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia własności I Ns 712/17

Przed Sądem Rejonowym w Sanoku I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 712/17 z wniosku Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Brzozów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 457, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowosielce, Gmina Zarszyn, Powiat Sanocki, woj. podkarpackie, o pow. 0,1800 ha, objętej KW nr KS1S/00029804/5. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny wzywa ewentualnych następców prawnych Michała Bandrowszczak, s. Grzegorza i Karoliny, z udziałem którego przed tut. Sądem toczy się przedmiotowe postępowanie oraz wszystkich zainteresowanych aby w ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości pod rygorem ich pominięcia w postępowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia własności I Ns 712/17

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
ASR Anna Sowa
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-18
Opis zmiany:
b/d