Ochrona danych osobowych

INFORMACJA

ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest

Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku,
ul. Kościuszki 5, 38–500 Sanok,

który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych.
Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczenia danych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych w oparciu o art. 32 w/w ustawy.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

ADMINISTRATOR
DANYCH OSOBOWYCH

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sanoku
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Sanoku
Opublikował:
Agata Kopiec
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d